5 2021
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
 
Konu Vergi Düzenleme Aranacak Kelime
1925 kayıt bulundu. [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Sayfa 1 / 97
Yayım Tarihi Yasal Dayanak Açıklama
30.07.2021 29.07.2021 Tarih ve 4312 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

30.07.2021 29.07.2021 Tarih ve 4311 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ve Aynı Kanunun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

29.07.2021 88 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve 132 nci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca cins tashihi harcının tahsiline ilişkin açıklamalar hk.

28.07.2021 57 Seri Nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (% 18,14)

16.07.2021 530 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11 inci maddesi ile söz konusu geçici maddenin altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

13.07.2021 529 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kurumlar vergisi mükellefleri, kolektif şirketler, komandit şirketler, adi ortaklıklar ve trust ve benzeri teşekküllerce gerçek faydalanıcının tespiti ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimine ilişkin hususlar hk.

08.07.2021 136 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri - 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar,

- 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar,

- 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar
uzatılmıştır.

30.06.2021 29.06.2021 Tarih ve 4196 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar

29.06.2021 28.06.2021 Tarih ve 4191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

26.06.2021 528 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilenlerin mücbir sebep hallerinin sona erdirilmesine yönelik açıklamalar hk.

14.06.2021 1 Seri Nolu 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği

09.06.2021 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

03.06.2021 36 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

02.06.2021 01.06.2021 Tarih ve 4063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

02.06.2021 01.06.2021 Tarih ve 4062 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

27.05.2021 135 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

25.05.2021 18 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapılması ve
-Finansman gider kısıtlaması uygulaması,
-Sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri
veya ortaklık paylarında tevkifat uygulaması,
-Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere
en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar
vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması,
- Kurumların 2021 ve 2022 yılı vergilendirme dönemlerine ait
kurum kazançlarında uygulanacak oran hususlarında açıklamalar hk.

03.05.2021 134 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

30.04.2021 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.

30.04.2021 314 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bu Tebliğ ile evde imal edilen ürünlerin internet ve benzeri
ortamlarda satışında esnaf muaflığı uygulaması ve gelir vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen mikro ihracat kapsamında elde edilen kazançlara indirim uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft