10 2020
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
 
Konu Vergi Düzenleme Aranacak Kelime
1822 kayıt bulundu. [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Sayfa 1 / 92
Yayım Tarihi Yasal Dayanak Açıklama
03.03.2020 12 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliği (Seri:A) Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de değişiklik yapılması hk.

03.03.2020 31 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1 Nisan 2020’den itibaren yürürlüğe girmek üzere; külçe metal teslimlerinde; bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul ürünlerin teslimlerinde ve metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimlerinde uygulanacak tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a çıkarılmıştır.

03.03.2020 7 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ I Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

03.03.2020 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/57) Tebliğ No: 2008-32/34’de değişiklik yapılması hk.

03.03.2020 02.03.2020 Tarih ve 2182 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

20.02.2020 517 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde, İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edecektir. Bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim uygulanacaktır.
Bu Tebliğde 379 uncu maddeye ilişkin açıklamalar yer almakta ve uygulamaya yönelik usul ve esaslar belirlenmektedir.

14.02.2020 30 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

09.02.2020 7 Seri Nolu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 1 Seri Nolu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

27.01.2020 123 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illerindeki mükellefler tarafından 27 Ocak 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Ocak 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

24.01.2020 516 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2019 yılı sonu itibariyle uygulanacak olan kurlar

14.01.2020 122 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Elektronik ortamda mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi hk.

10.01.2020 515 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 509 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

04.01.2020 514 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapılması hk.

02.01.2020 02.01.2020 Tarih ve 1994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

31.12.2019 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Ücret Tarifesi

30.12.2019 5 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C) Tecil faizi oranı yıllık % 15 olarak belirlenmiştir.

30.12.2019 29.12.2019 Tarih ve 1947 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

30.12.2019 29.12.2019 Tarih ve 1948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar

30.12.2019 29.12.2019 Tarih ve 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 inci maddesi, mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanır.

27.12.2019 513 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2020 Yılında Uygulanacak Had ve Miktarlar

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft