15 2021
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
 
Konu Vergi Düzenleme Aranacak Kelime
1908 kayıt bulundu. [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Sayfa 1 / 96
Yayım Tarihi Yasal Dayanak Açıklama
03.05.2021 134 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

30.04.2021 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.

30.04.2021 314 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bu Tebliğ ile evde imal edilen ürünlerin internet ve benzeri
ortamlarda satışında esnaf muaflığı uygulaması ve gelir vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen mikro ihracat kapsamında elde edilen kazançlara indirim uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.

30.04.2021 29.04.2021 Tarih ve 3931 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının
Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile;
geceleme hizmetlerinde KDV oranı, 1-30/6/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %1 olarak uygulanacaktır.

30.04.2021 29.04.2021 Tarih ve 7318 Sayılı Kanun 7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

22.04.2021 133 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri - 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,

- 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,

- 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

22.04.2021 15.04.2021 Tarih ve 7316 Sayılı Kanun Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

01.04.2021 31.03.2021 Tarih ve 3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

24.03.2021 527 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Söz konusu Tebliğ ile akaryakıt istasyonlarındaki belge
sistemini disipline etmek, denetim kolaylığını sağlamak, gelir ve kurumlar ile katma değer vergilerindeki kayıp ve kaçakları
önlemek amacıyla eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların, kademeli olarak “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” haline dönüştürülmesi sağlanmış olacaktır. Söz konusu cihazlardan yapılan satışlara ilişkin mali veriler online veya Bakanlıkça belirlenen sürelerde periyodik olarak Gelir İdaresi Başkanlığına veya Bakanlık Bilgi İşlem Sistemlerine alınarak bu verilerin elektronik ortamda takip edilmesi ve akaryakıt sektöründeki vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele eden ilgili kurumlarla elektronik ortamda paylaşılması amaçlanmaktadır

18.03.2021 56 Seri Nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (% 10,09)

16.02.2021 35 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

09.02.2021 526 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 509 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

09.02.2021 525 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2020 yılı sonu itibariyle uygulanacak olan kurlar

05.02.2021 34 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

04.02.2021 03.02.2021 Tarih ve 3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

04.02.2021 03.02.2021 Tarih ve 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar

02.02.2021 01.02.2021 Tarih ve 3471 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

30.01.2021 29.01.2021 Tarih ve 3469 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki özel iletişim vergisi oranları %10 olarak belirlenmiştir.

30.01.2021 29.01.2021 Tarih ve 3470 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

30.01.2021 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/59) Tebliğ No: 2008-32/34’de değişiklik yapılması hk.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft