21 2019
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
 
Konu Vergi Düzenleme Aranacak Kelime
1763 kayıt bulundu. [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Sayfa 1 / 89
Yayım Tarihi Yasal Dayanak Açıklama
04.07.2019 52 Seri Nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (% 8,84)

17.06.2019 16.06.2019 Tarih ve 1149 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

01.06.2019 507 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması gereken usul ve esaslara yer verilmiştir.

01.06.2019 1 Seri Nolu Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi hk.

15.05.2019 14.05.2019 Tarih ve 1106 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kambiyo Muamelelerinde Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Nispetine Dair Karar

29.04.2019 116 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır

12.04.2019 6 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27/2/2019 tarihli ve 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yürürlüğe konulan Karar uyarınca, Ülkemizde üretilerek ihraç
edilen tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil,
kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi ÖTV’ye tabi motorlu
kara taşıtlarının, üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolum
yağlarının tamamı ile akaryakıtlarının belli bir kısmına ilişkin
ÖTV tutarlarının, sözü edilen taşıtların üretim maliyetlerinin
düşürülerek sektör ihracatının teşvik edilmesi ve bu alanda
rekabet gücümüzün artırılması amacıyla, iadesine yönelik
uygulama usul ve esaslar hk.

05.04.2019 51 Seri Nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (% 0,01)

04.04.2019 1 Seri Nolu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

29.03.2019 115 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

28.03.2019 26 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi

23.03.2019 25 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

22.03.2019 114 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2019 Salı günü sonuna kadar,
25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 1 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

22.03.2019 21.03.2019 Tarih ve 845 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

21.03.2019 20.03.2019 Tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

21.03.2019 20.03.2019 Tarih ve 842 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar

15.03.2019 307 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 301 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik yapılması hk.

15.03.2019 306 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar, 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikler ile aynı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 89 uncu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

09.03.2019 506 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uçak ve uçak simülatörlerinin faydalı ömür ve amortisman oranlarında değişiklik yapılması hk.

25.02.2019 113 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26/2/2019 günü sonuna kadar, ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 28/2/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak 25/2/2019 günü sonunu kadar yapılması gereken kayıt süresi 15/3/2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft